loading...

Category Archive: საქართველო

დეკ 25

საახალწლო სახიფათო თამაშები

ახალი წლის დადგომასთან ერთად თბილისის ბაზრობაზე საახალწლო პიროტექნიკა გაჩნდა, ქუჩაშიც შესამჩნევია საახალწლო ”მაშხალების” აფეთქების ხმა. მათი გამოყენება 18 წლამდე პირთათვის აკრძალულია, თუმცა, თბილისის კლინიკების ინფორმაციით, საახალწლო  პიროტექნიკის შედეგად დაზიანებული პირები სწორედ ბავშვები არიან. ქვეყანაში არ არსებობს პიროტექნიკის რეალიზაციის მარეგულირებელი ორგანო.

თბილისის ბაზარი საახალწლო პიროტქენიკის ფართო სპექტრს სთავაზობს მოსახლეობას. მათი ფასი 10 თეთრიდან 100 ლარამდე მერყეობს. ფასი ტექნიკის ხარისხსა და ფორმაზეა დამოკიდებული. ეგრეთ წოდებული ბომბაჩკები 10 თეთრი ღირს, ხოლო მაშხალებისა და ”სალუტების”  ფასი 20 -დან 40 ლარამდე მერყეობს. არსებობს შედარებით იაფი მაშხალებიც. რაც შეეხება ფოიერვერკებს, მათი ფასი 70 ლარიდან 100 ლარამდეა.  Read the rest of this entry »

დეკ 25

საახალწლო

შესავლის მაგიერ

თქვენი არ ვიცი, პირადად მე კი დედამიწაზე არსებულ ყველა დღესასწაულს შორის ახალი წელი ყველაზე ძალიან მიყვარს. დღესაც, როცა კარგა ხანია აღარ ვარ პატარა და თოვლის ბაბუას ახლა უკვე ჩემი შვილისთვის მოაქვს საჩუქრები, გულისფანცქალით ველი 31 დეკემბერს. ყველაზე სასიამოვნო სწორედ წლის უკანასკნელი დღე და 12 საათისთვის მზადების პროცესია.

ახალ წელს თავისი ატრიბუტები აქვს და პირველ რიგში, ეს ნაძვის ხესთან ასოცირდება. ყოველ შემთხვევაში, ჩემი ბავშვობის ყველაზე მძაფრი შთაბეჭდილება ნაძვის მორთვას უკავშირდება.

არასოდეს დამიდგამს ცოცხალი ხე. ერთი ხელოვნური ნაძვი მქონდა, არც ძალიან მაღალი იყო და არც დიდი სილამაზით გამოირჩეოდა, მაგრამ სათამაშოებს რომ დავკიდებდი და წვიმებით მოვრთავდი, თვალს ვერ ვწყვეტდი. ფერად სანთლებსაც ვამაგრებდი. ყველაზე დიდი ეფექტი სწორედ ამ სანთლების ანთებას ახლდა: ჩავაბნელებდი ოთახს, ავანთებდი ამ ნაირფერად მოციმციმე სანთლებს და იწყებოდა ნამდვილი ზღაპარი. დღევანდელი მოცეკვავე, მომღერალი და ლამის მოლაპარაკე ნაძვების ფონზე ჩემი ბავშვობის ნაძვის ხე ალბათ სასაცილოდ გამოჩნდებოდა, მაგრამ მე მაინც ის მირჩევნია. Read the rest of this entry »

დეკ 25

აკაკი კვანტალიანი

ცნობილი ქართველები: აკაკი კვანტალიანიმან გვიან დაიწყო მსახიობობა, მიხვდა, რომ ეს საქმე მისი იყო და ბოლომდე უნდა გაჰყოლოდა. 1907 წლის 27 დეკემბერს დაიბადა, სამტრედიაში. 1925 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ფილოლოგიის ფაკულტეტზე ჩააბარა, ამავდროულად ბავშვობიდან გამოყოლილ ოცნებას თავისებურად ასხამდა ფრთებს, – თბილისის მუშათა თეატრში წარმოდგენებში მონაწილეობდა. უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ ცოტა ხანს “ფილოლოგობდა” (სანდრო ჟორჟოლიანის მსგავსად), მაგრამ მალე მიხვდა, რომ ეს სფერო ისე არ იტაცებდა. 1928 წლიდან მარჯანიშვილის თეატრში დაიწყო მუშაობა, მოგვიანებით კინოშიც სცადა ბედი და გამოუვიდა კიდეც. მაყურებელმა ძალიან შეიყვარა აკაკი კვანტალიანი. მის მიერ გასახიერებული როლები კი დღემდე დაუვიწყარია. Read the rest of this entry »

დეკ 24

გა­ნათ­ლე­ბა – 2012 წლის პრი­ო­რი­ტე­ტე­ბი

სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს 2012 წლის სტრა­ტე­გი­უ­ლი გეგ­მა გა­ნათ­ლე­ბის ყვე­ლა სფე­როს მო­ი­ცავს და ქვე­ყა­ნის სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სის­ტე­მა­ში მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან ცვლი­ლე­ბებს შე­ი­ტანს.

ამ ეტაპ­ზე სა­მი­ნის­ტ­რო რე­ფორ­მებს 42 მი­მარ­თუ­ლე­ბით ახორ­ცი­ე­ლებს. 2012 წელს მიმ­დი­ნა­რე რე­ფორ­მებს კი­დევ ხუ­თი მი­მარ­თუ­ლე­ბა და­ე­მა­ტე­ბა.

წარ­მოდ­გე­ნი­ლი სა­მო­მავ­ლო გეგ­მე­ბი­დან ერთ-ერ­თი სი­ახ­ლე 2012 წლის სა­ზაფხუ­ლო პროგ­რა­მე­ბია, რო­მე­ლიც გუ­ლის­ხ­მობს:

1. სტუ­დენ­ტუ­რი და­საქ­მე­ბის პროგ­რა­მას – სა­ზაფხუ­ლო არ­და­დე­გებ­ზე 25 000 სტუ­დენ­ტის და­საქ­მე­ბას სა­ზაფხუ­ლო სა­მუ­შა­ო­ებ­ზე, 2. სა­ქარ­თ­ვე­ლოს 15 ქა­ლა­ქის (რუს­თა­ვი, ქუ­თა­ი­სი, ფო­თი, ზეს­ტა­ფო­ნი, გო­რი, ხა­შუ­რი, ზუგ­დი­დი, ბა­თუ­მი, ტყი­ბუ­ლი, ონი, ჭი­ა­თუ­რა, ახალ­ქა­ლა­ქი, სამ­ტ­რე­დია, ოზურ­გე­თი, თე­ლა­ვი) მო­სახ­ლე­ო­ბის გა­დამ­ზად­დე­ბას ინ­გ­ლი­სურ­ში, კომ­პი­უ­ტერ­სა და პრო­ფე­სი­ულ ორი­ენ­ტა­ცი­ა­ში. Read the rest of this entry »

დეკ 18

ჯარში – ორი წლით?

ჯარში - ორი წლით?გახდება თუ არა ერთწლიანი სამხედრო სავალდებულო სამსახური ორწლიანი?

სამ კვირაში უნდა დამთავრდეს საქართველოს სამხედრო ძალებში 2011 წლის სავალდებულო საშემოდგომო გაწვევა.
შეიარაღებულ ძალებში სავალდებულო სამსახური  ჯერჯერობით 12 თვე გრძელდება, თუმცა შეიძლება ეს ვადა ორჯერ გაიზარდოს. ამის დამამტკიცებელი რაიმე ოფიციალური დოკუმენტი არ არსებობს და არც პარლამენტს მიუღია მსგავსი გადაწყვეტილება, მაგრამ ხმები უკვე ვრცელდება.
მოქალაქეების ნაწილი აცხადებს, რომ ასეთი არაოფიციალური ინფორმაცია Gჟონავს უშუალოდ გამგეობების სამხედრო განყოფილებებიდან, რომლებიც უფლებამოსილი არიან, წვევამდელთა სიები შეადგინონ.
ამ განყოფილებათა ზოგიერთი თანამშრომელი ნაცნობებსა და ახლობლებს არაოფიციალურად ატყობინებს, რომ მომავალი წლიდან სავალდებულო სამხედრო  სამსახური ორწლიანი გახდება და ურჩევს, ბიჭები წლის ბოლომდე გაუშვან ჯარში. Read the rest of this entry »

დეკ 15

პირველი ქვევრი?

მოსაზრება ქვემო ქართლში, ხრამის დიდ გორაზე ნაპოვნ საღვინე ჭურჭელზე

დღესდღეობით ხშირად საუბრობენ ქვემო ქართლში, კერძოდ კი სოფელ შულავერთან მდებარე ე.წ. “ხრამის დიდ გორაზე” არქეოლოგიური აღმოჩენის – თიხის დიდი ზომის საღვინე ჭურჭლის შესახებ. მკვლევართა განხილვის საგანს წარმოადგენს ამ ჭურჭლის სახელი, წარმომავლობა და სხვ.

აღნიშნული ჭურჭლის გარშემო რიგი კითხვების შესახებ უკვე არსებობს პასუხი, ხოლო ზოგიერთი საკითხი, როგორიცაა, აღმოჩენილი ჭურჭლის სახელდება და წარმომავლობა, ჯერჯერობით კვლავაც განხილვის საგანია. რაც შეეხება ჭურჭლის ასაკს, იგი მიჩნეუილა ნეოლითური ხანის (ძვ. წ. VI-V ათასწლეულები) ჭურჭლად, რომლის ხნოვანობა რვა ათასი წელია. ეჭვგარეშეა, რომ აღმოჩენილი ჭურჭელი საღვინე დანიშნულებისაა, მაგრამ ორი სიტყვით მაინც გამოვთქვამთ ჩვენს მოსაზრებას, რომელიც, ვფიქრობთ, უფრო გაამყარებს ამ ჭურჭლის დანიშნულებისა და შესწავლის საკითხებს.

ხრამის დიდი გორის საღვინე ჭურჭელი ძალზე მაღლი გემოვნებითაა შესრულებული, რომელსაც ზედა მხარეს, შეიძლება ითქვას, გვირგვინად ამკობს ყურძნის მტევნის ოთხი სტილიზებული გამოსახულება. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ასეთი ჭურჭელი, ცხადია, არ იქნებოდა ყველაზე პირველი ჭურჭელი და, რა თქმა უნდა, მას ეყოლებოდა თავისი წინამორბედები. ეს კი იმის მიმანიშნებელი უნდა იყოს, რომ კულტურული მეღვინეობა და ღვინის ჭურჭლის წარმოება შესაძლოა უფრო ადრეა დაწყებული ვიდრე ზემოხენებული პერიოდი. Read the rest of this entry »